Søg på Supplement

Undervisningsteknik Og Præsentationsteknik

Læringsstile

- KURSUS I LÆRINGSSTILE

Kompetencer og læring er helt afgørende faktorer i det moderne vidensamfund. Det gælder fra folkeskolen over gymnasiet og de højere læreanstalter til de offentlige og private virksomheder. Samtidigt er det sådan, at vi hver i sær har en personlige læringsstil, der er vores foretrukne og mest effektive måde at lære på.

I skoler og i moderne lærende organisationer er der stor opmærksomhed omkring læringsstile. Til glæde for både den lærende og organisation, der tilbyder læringen.

Målgruppe til kursus i læringsstile

Kurset henvender sig til alle med interesse i at tilegne sig færdigheder i og værktøjer til at anvende individualiserede læringsstile – både i egen læring og i den læring, du giver til andre.

Kursus indhold

  • Baggrund og historie
  • Læringsstilens fænomenologi
  • Læringsstile som pædagogisk platform
  • Læringsstilmodellen
  • Testning af læringsstil
  • Konkret pædagogisk anvendelse af læringsstile

Kurset i læringsstile gennemføres også på engelsk og tysk.

Kursets varighed

Kursus i læringsstile kan med fordel gennemføres over 1 dag med max. 16 deltagere.