Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudØkonomi Og Regnskab Projektøkonomi

Økonomi Og Regnskab

Projektøkonomi

- GRUNDLÆGGENDE BUDGETTERING OG STYRING AF ØKONOMIEN I PROJEKTER

Er du ansvarlig for – eller inddraget i projekter, hvor økonomien også spiller en væsentlig rolle, er det nødvendigt at have et kendskab til, hvordan styringen i projekter fungerer. Det komplette overblik af et projekt kræver indsigt i planer, aktiviteter, tidsforbrug, ressourcer og i de fleste tilfælde ikke mindst økonomien. Det er her budgetter og styring kommer ind.

På kurset i projektøkonomi er formålet at sætte deltagerne i stand til at forstå de grundlæggende økonomiske aspekter og håndtere væsentlige økonomiske forhold i projekter og events.

Vi har fokus på værktøjer, benytter case-eksempler og laver øvelser for at få en bedre praktisk forståelse for de faktorer, der påvirker projektøkonomien. Der er fokus på dialog med deltagerne, således at vi får bragt eksempler fra hverdagen i spil.

Målgruppe for projektøkonomi kurset

Projektøkonomi kurset henvender sig til projektledere og projektmedarbejdere, der har behov for værktøjer i den økonomiske styring af projekter.

Indhold for kurset “Projektøkonomi”

  • Projektforløb, herunder projektorganisation og –ledelse
  • Udarbejdelse af projektbudgetter
  • Simulationer/følsomhedsanalyser
  • Budgetkontrol
  • Risiko-vurderinger
  • Cost/benefit ved projekter
  • Simple investeringsberegninger
  • Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag


Kursusvarighed

Kurset i projektøkonomi kan med fordel gennemføres som eksternat over 1 dag med max 16 deltagere.