Søg på Supplement
SUPPLEMENT presse Kom mødeterrorismen til livs

Kom mødeterrorismen til livs

Moeder der rykker artikelUnder overskriften “Kom mødeterrorismen til livs” giver Mette Ullersted, SUPPLEMENT AS i Børsens tillæg Møder og Konferencer 10 tips til at effektivisere og få mere ud af møderne.

De fleste møder kan forbedres mærkbart, hvis man bruger facillitering i stedet for mødeledelse. Ved at facilitere møder, giver det energi og skaber resultater.

De 10 tips i overskrifter er:
1. Faciliter møderne frem for kun at lede dem
2. Dagsordener suppleres af drejebøger
3. Minimer plenum-formen
4. Minimer diskussioner, synsninger og endeløse holdningstilkendegivelser
5. Korte deadlines og én opgave pr deadline
6. Koreografi og scenografi, der understøtter primære formål
7. Stil konkrete – gerne fysiske – leverancekrav
8. Parkeringsplads til “vigtige udfordringer” og “processpørgsmål”
9. Bevæg dig rundt
10. Hvis intet andet virker…