PRISER OG BETINGELSER FOR ÅBNE KURSER

Priser Kursusprisen er angivet i forbindelse med beskrivelsen af kurset. Priserne er excl. moms. Kursusprisen dækker alle kursusmaterialer og forplejning under kurset. SUPPLEMENT AS yder en rabat på DKK 1.000 excl. moms for hver person fra jeres virksomhed, der yderligere tilmelder sig dette kursus.

Betaling
Alle kurser faktureres inden kursusafholdelse. Betalingsbetingelserne er netto kontant.

Tilmelding og betaling
Priser på de faste kurser oplyses ved den enkelte kursusbeskrivelse. Alle priser skal tillægges moms. Fakturaen sendes til den adresse, der er opgivet på tilmeldingsblanketten ca. en uge efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsblanketten finder du på kontaktsiden. Betalingen vedrører deltagermateriale, administration og forplejning, men dækker ikke transportudgifter. Umiddelbart efter udløbet af tilmeldingsfristen modtager du et detaljeret program for det aktuelle kursus. Programmet indeholder også de nødvendige praktiske oplysninger, herunder oplysninger om, hvordan du finder til kursusstedet.

Framelding (kursist)
Tilmelding er bindende, det er dog muligt at annullere en tilmelding uden beregning, hvis der skriftligt gives besked herom inden fire uger før kursusstart. Sker afmeldingen senere end fire uger før kursusstart, betales fuld pris. Viser det sig senere, at du bliver forhindret i at deltage, er din virksomhed velkommen til at sende en anden medarbejder.

Aflysning/flytning (SUPPLEMENT AS)
SUPPLEMENT AS forbeholder sig retten til at ændre i kursusprogrammet, herunder aflyse og flytte kurser. Tilmeldte deltagere informeres hurtigst muligt ved flytning eller aflysning.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 26 16 80 17 eller sende en mail til info@supplement.dk.