Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudMødeledelse Forhandlingsteknik

Mødeledelse

Forhandlingsteknik

Hverdagen er fuld af formelle og uformelle forhandlinger. Ingen er født til succes som forhandler – vindende forhandlingsteknik udvikles gennem erfaring, træning og teknikker, der danner fundament for effektiv kommunikation og succesfuld forhandling.

Bliv bevist om dine styrker og svagheder i forhandlingen og få kendskab til, hvordan du kan blive en dreven forhandler på vores kursus i forhandlingsteknik.

Kurset er en grundlæggende, praktisk introduktion til og træning i de teknikker, der ligger til grund for professionel forhandlingsteknik.

Målgruppe til kursus i forhandlingsteknik

Dette kursus henvender sig til ledere og medarbejdere der skal kunne håndtere store som små forhandlinger.

Indhold

Kursus i forhandlingsteknik indeholder:

 • Faser i forhandlinger
 • Analyse af egen og modpartens situation
 • Åbning af forhandlingen
 • Præsentation, spørgeteknikker og lyttefærdigheder
 • Argumentation der overbeviser
 • Håndtering af indvendinger og konflikter
 • Forhandlingens psykologi
 • Afslutning med effekt
 • Forhandlingstyper
 • Maskuline og feminine træk ved forhandlingen
 • Personlig gennemslagskraft

Kurset i forhandlingsteknik gennemføres også på engelsk.

Kursets varighed

SUPPLEMENT’s kursus i forhandlingsteknik kan med fordel gennemføres som eksternat over 1-2 dage med max. 16 kursusdeltagere.