Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudØkonomi Og Regnskab Kursus i bogholderi for begyndere – og opfriskning
Åbent Kursus

Åbent Kursus

Kursus i bogholderi for begyndere – og opfriskning

- GRUNDLÆGGENDE KURSUS I BOGHOLDERI

Kunne du tænke dig at udvide og opgradere dine faglige kompetencer indenfor regnskab og bogføring? Så er vores bogholderi kursus en oplagt mulighed.

Måske sidder du med opgaver, der har med bogholderi og regnskab at gøre, men savner de basale faglige forudsætninger for at udføre dem optimalt, så giver dette kursus i bogholderi dig muligheden for at få styr på det en gang for alle.

På kurset i grundlæggende bogholderi får du en indgående gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du kan begå dig i en regnskabsafdeling. Vi gennemgår alle de grundlæggende begreber indenfor bogholderi og regnskab, kontoplanens opbygning, kontering i debet og kredit, daglig bogføring, afstemning af kasse og bank, kendskab til moms og afgifter samt løn og skat.

Undervisningen på vores bogholderi-kursus er uafhængig af, hvilket bogførings-/regnskabssystem, der benyttes. 


Udbytte af bogholderi-kursus

Efter kurset i “Bogholderi for begyndere- og opfriskning” vil du:

 • forstå sammenhængen mellem bogholderiet og regnskabet
 • have kendskab til bogføringslovens hovedpunkter samt elementerne i den nye bogføringslov
 • kunne følge processen fra bilag til færdigt regnskab
 • kende til kontoplanens opbygning og funktion
 • kunne kontere på de rigtige konti
 • håndtere debet og kredit
 • have indsigt i moms og udvalgte fradragsregler
 • have kendskab til bogføring af løn og A-skat
 • forstå processen og opgaverne til klargøring af årsafslutningen

Kort sagt at kunne føre et simpelt bogholderi.

Målgruppe til kursus i bogholderi

Dette bogholderi-kursus henvender sig til medarbejdere med ingen eller kun ringe erfaring med bogholderi – eller som har behov for opfriskning af tidligere viden. Der kræves ingen bogholderimæssige forudsætninger for at deltage på kurset.

Indhold på bogholderi-kursus

Vores kursus i grundlæggende bogholderi indeholder:

 • Formål med regnskaber
 • Sammenhængen i regnskabet og koblingen til bogholderiet
 • Kendskab til bogføringsloven og herunder den nye bogføringslov
 • Fra bilag til færdigt regnskab
 • Kontoplan – rygraden i bogholderi
 • Debet og kredit
 • Omkostninger og indtægter
 • Aktiver og passiver
 • Finansbogholderi/hovedbog – debitorer/kreditorer
 • Afskrivninger og anlægskartoteket
 • Moms og udvalgte fradragsregler
 • Kort om: Løn og A-skat
 • Periodiseringer og hensættelser
 • Afstemning og kontrol
 • Klargøring til årsafslutning

Kursets varighed

Vores kursus i bogholderi kan med fordel gennemføres over 2 dage med max. 12 kursusdeltagere.

Se også vores Knæk et regnskab, hvis du vil have en større forståelse for regnskaber.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om bogholderi

Hvad er et bogholderi?

Et bogholderi er den afdeling i en virksomhed, der står for bogføring af bilag og for den økonomiske styring. Bogholderiet sørger for at økonomiske transaktioner håndteres samt holder orden i alle virksomhedens aktiviteter, således at der er et overblik over samtlige regnskaber. Der skal føres regnskab i alle virksomheder. Er man nyansat inden for bogholderfaget eller gammel i gårde med behov for en faglig opdatering, så kan et kursus i bogholderi være en god idé.

Hvad er bogholderiets funktion?

Bogholderiets opgave er også at sikre, at en virksomhedens bogføring laves efter gældende regler og love og er korrekt. Økonomien er afgørende, og derfor er bogholderiet også en essentiel funktion i virksomheden. Det er også her, der bliver ført kontrol og fulgt op på virksomhedens økonomiske resultater. Afhængig af virksomheden og dermed bogholderiets størrelse deles det ofte op i mindre enheder; herunder finans-, debitor-, kreditor-, lager-, projekt- og/eller lønbogholderi.

Hvad er en bogholder?

Selve begrebet bogholder er gammelt, det henviser til den måde, hvorpå man i gamle dage førte regnskab, hvilket man gjorde ved at føre den i bøger, der blev varetaget af bogholderen. I dag anvender alle virksomheder IT baserede bogføringssystemer, og al bogføring er dermed digitaliseret. Derfor bruges termen controller og/eller økonomiassistent mere og mere, men ordet bogholder benyttes forsat i en række virksomheder.

Hvad laver en bogholder?

Det er bogholderens opgave at kontrollere og håndtere virksomhedens økonomi og regnskab. En bogholder er den eller de personer i virksomheden, der står for at indsamle data og bilag til brug for bogføringen, det vil sige registreringen af økonomiske informationer, munder ud i udarbejdelsen af selve regnskabet. Bogholderen har typisk mange forskelligartede opgaver. De skal holde styr på virksomhedens indtægter og omkostninger. En bogholder sørger desuden for momsopgørelser, løn- og skatteberegninger, indberetninger til offentlige myndigheder, og at alle bilag følger et system, således at alle virksomhedens aktiviteter kan dokumenteres og spores (transaktionsspor).

Bogholderen har en vigtig og central funktion for virksomheden.

Krav og bogføringsvejledningen

Om bogføringen gælder følgende bestemmelser i relation til Årsrapporten:

Kravene til virksomhedernes bogføring findes i bogføringsloven. Alle erhvervsdrivende virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, er omfattet af bogføringsloven.

Bogføringsloven er en rammelov. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at der i andre love kan være fastsat krav til virksomhedernes bogføring, udover dem som fremgår af bogførings-loven.

Opbevaring af regnskabsmateriale i mindst 5 år.

Virksomhedens regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark. Regnskabsmateriale skal forstås bredt og omfatter såvel fysiske bilag som elektroniske registreringer.

Virksomheden kan dog opbevare regnskabsmaterialet i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Det vil sige hvis,

 1. regnskabsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven,
 2. regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og
 3. eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og nødvendige adgangskoder mv. opbevares i Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet.

Såfremt virksomheden vil opbevare regnskabsmaterialet i et andet land skal virksomheden ansøge om dispensation til dette hos Erhvervsstyrelsen.

Bogføringsvejledningen

Formålet med bogføringsvejledningen er at supplere bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere.

Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver nærmere lovens rammebestemmelser. Vejledningen behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den nu ophævede bogføringsbekendtgørelse af 1990. Bogføringsvejledningen erstatter den tidligere vejledning af 1991.

Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk

I øvrigt gælder lovgivning om moms, kildeskat, selskabsskat, afskrivninger etc. naturligvis for de nævnte virksomheder.

Virker det lidt uoverskueligt? Frygt ej, hvad end du er nybegynder eller blot trænger til en opfriskning, så vil du gå fra vores bogholderi-kursus med de kompetencer, der skal til for at kunne føre et simpelt bogholderi.

Hvis du ikke kan vente med at lære mere bogholderi og økonomi, så kan du med fordel læse vores seneste artikler her på hjemmesiden. Her kan du få en introduktion til opgaverne i et bogholderi, gode råd til at få styr på virksomhedens årsregnskab og en forståelse for, hvordan man laver en regnskabsanalyse af årsrapporten.

Denne hjemmeside anvender 3. parts cookies til huske dine indstillinger og til at registrere besøgsstatistik. Mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk