Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudØkonomi Og Regnskab Bogholderi for begyndere – og opfriskning (2 dage)

Økonomi Og Regnskab

Bogholderi for begyndere – og opfriskning (2 dage)

- GRUNDLÆGGENDE KURSUS I BOGHOLDERI

Bogholderi for begyndere – og opfriskning
– GRUNDLÆGGENDE KURSUS I BOGHOLDERI

Kunne du tænke dig at udvide dine faglige kompetencer? Og har du tænkt over hvordan du forbedrer dine muligheder på arbejdsmarkedet? Sidder du med opgaver, der har med bogholderi, regnskab og/eller økonomi at gøre, men savner de basale faglige forudsætninger for at udføre dem optimalt? Dette kursus i bogholderi giver dig chancen for at få styr på – eller måske genopfriske – debet og kredit én gang for alle.

Alle de grundlæggende forhold i bogholderiet bliver behandlet. Regnskabets hoveddele (resultatopgørelse og balance), kontoplanens opbygning, kontering i debet og kredit, daglig bogføring, afstemning af kasse og bank, moms, løn og skat m.m.

Undervisningen på vores bogholderi-kursus er uafhængig af, hvilket bogførings-/regnskabssystem, der benyttes.

Udbytte af dette bogholderi-kursus

Efter kurset i “Bogholderi for begyndere- og opfriskning” vil du være i stand til at:

 • forstå sammenhængen mellem bogholderiet og regnskabet
 • følge bogholderiet fra bilag til færdigt regnskab
 • kende til kontoplanens opbygning og funktion
 • kontere på de rigtige konti
 • håndtere debet og kredit
 • afstemme kasse og bank
 • bogføre moms, løn og skat

Kort sagt at kunne føre et simpelt bogholderi.

Målgruppe til kursus i bogholderi

Dette bogholderi-kursus henvender sig til medarbejdere med ingen eller kun ringe erfaring med bogholderi – eller som har behov for opfriskning af tidligere viden.

Indhold på bogholderi-kursus

Vores kursus i bogholderi for begyndere indeholder:

 • Fra bilag til færdigt regnskab
 • Kontoplan – rygraden i bogholderi
 • Debet og kredit – omkostninger og indtægter – aktiver og passiver
 • Finansbogholderi/hovedbog – debitorer/kreditorer
 • Afstemning og kontrol
 • Kort om: Moms – Løn – Skat

Bogholderi-kursets varighed

Vores kursus i bogholderi kan med fordel gennemføres over 2 dage med max. 16 kursusdeltagere.

Historien om det dobbelte bogholderi og princippet bag

Det dobbelte bogholderi stammer fra Italien, hvor den blev udviklet af købmænd og bankierer. Den italienske franciskanermunk og matematiker Luca Pacioli betragtes dog som opfinder af det dobbelte bogholderi. Pacioli underviste i matematik ved forskellige italienske universiteter og var i øvrigt en nær ven af Leonardo da Vinci.

Den ældste beskrivelse af det dobbelte bogholderis metode findes netop i bogen af Pacioli ”Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita”. Det dobbelte bogholderi er en metode til registrering af en virksomheds regnskabsmæssige posteringer. Pacioli beskriver det dobbelte bogholderis metode som noget, der allerede var kendt i forvejen, og man har da også fundet eksempler på bogholderi efter det dobbelte bogholderis metode helt tilbage til begyndelsen af det 13. århundrede. Udgangspunktet for det dobbelte bogholderi er, at økonomiske transaktioner opdeles efter deres natur i en række arter, som hver især posteres på en konto. 

Princippet i det dobbelte bogholderi er, at enhver økonomisk transaktion udløser mindst to posteringer i regnskabet – en i debet på en konto og en i kredit på en anden konto. Der er således indbygget en kontrol i metoden i kraft af, at alle debetsaldi skal summere til det samme som alle kreditsaldi. Gør de ikke det, er der en fejl i bogholderiet, og det er denne indbyggede kontrol, der har gjort det dobbelte bogholderi til et vigtigt økonomisk redskab.

Har du helt styr på debet og kredit? Hvis ikke så får du det på vores bogholderi-kursus.

Krav og bogføringsvejledningen

Om bogføringen gælder følgende bestemmelser i relation til Årsrapporten:

Kravene til virksomhedernes bogføring findes i bogføringsloven. Alle erhvervsdrivende virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, er omfattet af bogføringsloven.

Bogføringsloven er en rammelov. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at der i andre love kan være fastsat krav til virksomhedernes bogføring, udover dem som fremgår af bogførings-loven.

Opbevaring af regnskabsmateriale i mindst 5 år.

Virksomhedens regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark. Regnskabsmateriale skal forstås bredt og omfatter såvel fysiske bilag som elektroniske registreringer.

Virksomheden kan dog opbevare regnskabsmaterialet i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Det vil sige hvis,

 1. regnskabsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven,
 2. regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og
 3. eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og nødvendige adgangskoder mv. opbevares i Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet.

Såfremt virksomheden vil opbevare regnskabsmaterialet i et andet land skal virksomheden ansøge om dispensation til dette hos Erhvervsstyrelsen.

Bogføringsvejledningen

Formålet med bogføringsvejledningen er at supplere bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere.

Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver nærmere lovens rammebestemmelser. Vejledningen behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den nu ophævede bogføringsbekendtgørelse af 1990. Bogføringsvejledningen erstatter den tidligere vejledning af 1991.

Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk

I øvrigt gælder lovgivning om moms, kildeskat, selskabsskat, afskrivninger etc. naturligvis for de nævnte virksomheder.

Virker det lidt uoverskueligt? Frygt ej, hvad end du er nybegynder eller blot trænger til en opfriskning, så vil du gå fra vores bogholderi-kursus med de kompetencer, der skal til for at kunne føre et simpelt bogholderi.