Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudSamarbejde Konstruktiv feedback kursus

Samarbejde

Konstruktiv feedback kursus

- GI´ INDSPARK, DER GØR EN FORSKEL

Konstruktiv feedback
– GI´ INDSPARK, DER GØR EN FORSKEL

Feedback er et konstruktivt og effektivt værktøj, der giver resultater i forhold til samarbejde og udvikling. En sund, konstruktiv feedback-kultur er med til at øge sammenhængskraft, faglighed og trivsel. Vi bør stille os selv og hinanden spørgsmålet: Hvad er årsagen til, at vi ikke bruger konstruktiv feedback mere end vi gør? Der er mange mulige svar på spørgsmålet. Nogle svar kan måske findes i vores indre dialog: ”Kan jeg tillade mig det?”,”Det bliver garanteret opfattet negativt!”, ”Det gør alligevel ingen forskel!” Etc. Konstruktiv feedback giver mulighed for at bidrage til dine kollegers, medarbejders, leders og egen udvikling – fagligt og personligt. Og samtidig styrker det samarbejdet, den enkelte og teamets opgaveløsning.

De fleste mennesker er faktisk interesserede i at skubbe på udviklingens vogn; bare ikke altid, når vi selv sidder i vognen. Vi giver mere feedback end vi beder om, og til tider ender den med blive ganske uhensigtsmæssig, hvis timingen, indholdet og kvaliteten er dårlig, som til firmaarrangementer og andre uformelle situationer.

Uoverensstemmelser er en uundgåelige del af en feedback-kultur. Vi oplever situationer, hvor vi bliver følelsesmæssigt kapret, mister overblikket og handler uhensigtsmæssigt. Efterfølgende er det tydeligt, hvad vi kunne have gjort, men måske ikke havde mod til. For at forstå vores egen adfærd i feedback situationer, kan vi hente hjælp fra de nyeste indsigter i hjerneforskningen.

 

På rette tid og sted og ikke mindst på rette vis kan konstruktiv feedback gøre underværker, flytte bjerge og sikre organisatorisk læring. Det kræver, at der i organisationen arbejdes målrettet med at få kortlagt: hvad konstruktiv feedback er, hvordan vi beder om feedback, og hvordan det gives.

Konstruktiv feedback giver mulighed for at bidrage til din egen faglige udvikling. Og samtidig styrker det samarbejdet og teamets opgaveløsning.

Målgruppe til konstruktiv feedback-kursus

Vores konstruktiv feedback-kursus henvender sig til personer, der ønsker at styrke deres evne til give og modtage konstruktiv feedback med henblik på at udvikle teamet, sig selv og skabe resultater og undgå de situationer og reaktioner, der begrænser os i den frie og fremadrettede kontakt mellem os og vores kolleger.

Der kan være vidt forskellige årsager og motivationer til at deltage på kurset; teamet der vil være bedre til at have åben og fremadrettet dialog, ledere der vil styrke deres kommunikation eller personalegrupper, der oplever at det kan være svært at adressere interne problematikker. Fælles for dem alle er, at for at kunne give god feedback, så skal du også være god til at modtage feedback – og det er nogle gange svært.

Kursusindhold på kursus i konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback

Dette kursus i konstruktiv feedback indeholder:

  • Fra solopræstationer til teamarbejde
  • Kender du Teflon Torben og Grethe Grådlabil
  • Dine pejlemærker: situationer, intention og reaktion
  • For hvis skyld giver jeg feedback? – magt og relationer
  • Psykologiske spil og roller – typiske reaktioner og feedback
  • Feedback og hjernens erfaringer
  • Dine pejlemærker: situationer, intention og reaktion
  • Hvad er din modvægt?

På vores konstruktiv feedback-kursus veksler vi mellem oplæg, dialog og øvelser, hvor det det teoretiske omsættes til konkret handling.

Varighed af kursus i konstruktiv feedback

Vores kursus i konstruktiv feedback kan med fordel gennemføres som eksternat over 1 dag med max. 20 deltagere.

Kurset kan også gennemføres som  webinar i en komprimeret udgave, typisk 1-2 timer.

Push og pull

Hvornår har du senest oplevet, at en kollega aktivt har opsøgt feedback hos dig? Trukket dig til siden og bedt om mening om hans adfærd eller håndtering af en sag? Eller har spurgt dig: ”Har du en god idé til, hvordan jeg kan gøre det bedre en anden god gang?”

En sund feedbackkultur kræver selvsagt, at du forstår at give konstruktiv feedback. Det kræver også, at din nye kollega er aktivt opsøgende på at få feedback. Så feedback ikke blot afleveres pligtskyldigt på aftalte tid og sted, og pushes på mere eller mindre modtagelige kolleger. Konstruktiv feedback er et gode, en gave man også selv kan opsøge.

Men ud fra devisen ”intet nyt er godt nyt” kan der være en naturlig modvilje i selv at opsøge feedback. For konstruktiv feedback i form af kritik kan også være besværligt, og medføre forstyrrelser og merarbejde. Derfor er det særdeles vigtigt, at feedback også giver succesoplevelser. At du husker også at give feedback på alt det, som fungerer. Hvis anerkendelse alene kommer til udtryk i fraværet af kritik, så er det svært for din kollega at holde gejsten oppe. Nogen kender det måske fra kærlighedslivet: ”hører du ikke andet, så elsker jeg dig stadig…”.