Søg på Supplement
SUPPLEMENT kursusudbudOrganisation og ledelse Projektarbejde og -ledelse

Organisation og ledelse

Projektarbejde og -ledelse

- ET VÆRKTØJ TIL OMSTILLING OG UDVIKLING

Projektarbejde er en stadig mere udbredt arbejdsform, når det gælder om at mobilisere mange og forskelligartede ressourcer på en gang til en afgrænset opgave.

Formålet er at give deltagerne en grundlæggende viden om projektarbejdets faser med praktiske anvisninger på, hvorledes projektarbejde tilrettelægges og udnyttes.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der har interesse i kendskab til projektarbejdets spilleregler.

Indhold

 • Hvad er et projekt, og hvornår kan projektformen anvendes?
  –        Teambuilding
  –        Projektarbejde
 • Tænk projektet godt igennem før beslutning!
  –        Ideudvikling
  –        Projektgruppe
  –        Organisationsudvikling
 • Sørg for en god projektstart!
  –        Projektplanlægning
  –        Projektstyring
 • God planlægning sparer tid og penge!
  –        Økonomistyring
  –        Finansieringsmuligheder
 • Hold projektet på sporet!
  –        Styringsredskaber
 • Hold informationsniveauet oppe!
  –        Gennemslagskraft i kommunikationen
 • Sørg for en god afslutning på projektet!
  –     Perspektivering og evalueringsmetode

Kurset er opbygget af en række indlæg og mindre work shops.


Varighed

Kurset kan med fordel gennemføres som internat over 2 dage med max 16 deltagere