Søg på Supplement
SUPPLEMENT Hvad fremmer arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen?

Hvad fremmer arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen?

I daglig tale bliver arbejdsglæde og trivsel brugt som synonymer for hinanden. Begge begreber er foranderlige og omsiggribende, men de dækker ikke helt over det samme. Der kan være meget at lære for både virksomheden som helhed og den enkelte medarbejder, hvis man dykker ned i de to begreber. I denne artikel kan du derfor blive klogere på begrebers betydning. Nedenfor kan du også læse 5 gode råd til, hvordan henholdsvis virksomheden og medarbejderen kan skabe og udfylde rammerne for arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forskellen på arbejdsglæde og trivsel

Som beskrevet har begreberne arbejdsglæde og trivsel ikke helt den samme betydning. I en arbejdsmæssig sammenhæng er trivsel den enkeltes oplevelse af velbefindende, følelsen af gåpåmod samt balance mellem kompetencer og krav. Begrebet arbejdsglæde går lidt videre end trivsel, da det også indeholder elementer af engagement, lyst og nydelse. Trivsel er tættere på det engelske ”jobtilfredshed” (”job satisfaction”), som bruges internationalt, og arbejdsglæde vil være ”the joy of work”. ”The joy of work” er dog en term, der stort set ikke bruges uden for Danmark, medmindre det er i en romantiserende fortælling om en håndværker eller i en humoristisk sammenhæng.

Der er nogle helt generelle elementer, som virksomheden – uafhængigt af sektor – kan være med til at sikre for at danne et fundament for arbejdsglæde og trivsel i virksomheden. Her en opremsning af disse elementer i vilkårlig rækkefølge: Indflydelse, mulighed for at bruge sine evner og indgå i sociale relationer, variation i opgaver, klare mål og forventninger, rimelige fysiske rammer, anerkendelse, støtte, mulighed for udvikling og endelig retfærdighed. Der kan selvfølgelig være forskellige kulturelle og personlige præferencer for, hvordan de forskellige elementer vægtes, men hvad kan virksomheden gøre for at danne rammerne for arbejdsglæde og trivsel?

5 hurtige til virksomheden om arbejdsglæde og trivsel

Herunder kan du lære om 5 områder, som det kan være relevant for en virksomhed at evaluere sig på, når det kommer til arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. Her kan virksomhedens ledelse spørge sig selv: ”Hvad har vi gjort som virksomhed for at sikre os, at medarbejderne er bevidste om de 5 områder, og er der mere, vi meningsfuldt kan gøre?”

  1. Indflydelse og autonomi: At give medarbejderne indflydelse på og kontrol over egne opgaver og aktiviteter er afgørende for trivsel. Dette inkluderer muligheden for at træffe beslutninger relateret til ens arbejde og arbejdsmetoder.
  2. Fremme arbejdsbalance: At sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv er afgørende for arbejdsglæden. Her kan virksomheden tilskynde til fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsmuligheder og feriefleksibilitet. En væsentlig faktor, som Arbejdstilsynet i højere grad forholder sig til, er muligheden for restitution: Er der mulighed for at puste ud oven på en hård indsats?
  3. Mulighed for udvikling: At give medarbejderne mulighed for at styrke deres faglige og personlige udvikling er vigtigt for at opretholde deres motivation, engagement og følelse af mestring. Dette kan omfatte adgang til træningsprogrammer, workshops, sidemandsoplæring, mentorskab og karriereudviklingsmuligheder.

Det lyder indlysende, men der er mange virksomheder, hvor kompetenceudvikling ikke er en mulighed. Virksomheder skal være med til at sikre, at der er sammenhæng mellem opgavekrav og de kompetencer, der skal løfte opgaven. Der, hvor det ofte går galt, er ved tildelingen af nye opgaver/arbejdsområder til eksisterende medarbejdere. Her kan virksomheden altså gøre meget for at styrke medarbejdernes arbejdsglæde.

  1. Klare mål og forventninger: At sikre, at medarbejderne forstår deres rolle og forventninger klart, kan reducere stress og øge motivationen. Regelmæssige justeringer af mål og opfølgning kan hjælpe med at sikre dette. Her er der ikke tale om kontrol og måling, men om at sikre gensidige forventninger, realisme, forståelse af opgaver og værdi for virksomheden.
  2. Anerkendelse: Ud over en rimelig sammenhæng mellem løn og jobbets karakter – så er løbende anerkendelse af medarbejdernes indsats og bidrag afgørende for arbejdsglæde og trivsel. Her er der en tæt sammenhæng mellem anerkendelse og opfølgning. Hvis der ikke bliver fulgt op på en opgave, hvor vigtigt er opgaven så?  Anerkendelse kan komme fra både ledere og kollegaer. Anerkendelse forudsætter også en god forståelse for hinandens arbejdsopgaver på tværs af fagligheder samt ledere og medarbejdere imellem.

Gode rammer fra virksomhedens side er vigtige for arbejdsglæden, men de skal også fyldes ud og bruges af medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at virksomheden kontinuerligt viser rammerne og tilbyder mulighederne, så medarbejderne kan fylde rammerne ud og måske udfordre dem, hvis der er behov for det.

5 hurtige til medarbejderne om arbejdsglæde og trivsel

Ligesom der findes gode ledere, findes der også gode medarbejdere, og derfor skal vi nu se på, hvad medarbejderne kan gøre for at udfylde rammerne for arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

  1. Være klar til arbejde: Medarbejdere kan bidrage til arbejdsglæden ved at vedligeholde en samarbejdsvillig attitude, hvor fokus er på det, som vi er sammen om. Det handler ikke om dig eller mig, men om den opgave vi løser sammen. Dette skaber et mere konstruktivt arbejdsmiljø.
  2. Har du kontrol over dine egne opgaver: Det er måske ikke muligt at få 100% kontrol over en opgave, men udnytter vi de muligheder, der er for at gøre vores indflydelse gældende. Stiller vi krav til andre og informerer om behov for at kunne løse vores opgaver fyldestgørende?
  3. Kommunikation og samarbejde: Åben, konkret og (k)ærlig kommunikation kan være nøglen til at fremme samarbejde og arbejdsglæde. Vi er gensidige afhængige af hinanden for at kunne lykkes. Medarbejdere skal føle sig frie til at kunne udtrykke deres bekymringer, meninger og ideer frit på tværs af hierarkier og faglige skel. Hvis det ikke er tilfældet, så er der mangel på psykologisk tryghed og sammenhængskraft.
  4. Styrk din faglige og personlige udvikling: De fleste arbejdsopgaver udvikler sig over tid. Der kommer tekniske forbedringer, digitale løsninger, ny viden osv. Følger vi som medarbejdere med? Vi skal selvfølgelig ikke følge blindt med, men holder vi os opdaterede og sikrer os, at vores kompetencer følger med opgavens krav – både fagligt og personligt?
  5. Selvpleje og restitution: Arbejdsgiverne skal sikre muligheden for restitution, men medarbejdere bør også prioritere egen restitution og trivsel. Gør brug af de pauser, der er til rådighed, tag dig tid til at spise sammen med andre og håndter stress aktivt. Her kan du spørge dig selv: “Hvad gør jeg, for at være klar til arbejde?”

I sidste ende kræver det et partnerskab mellem virksomheden og dens medarbejdere for at skabe en kultur med høj arbejdsglæde og trivsel. Ved kontinuerligt at synliggøre muligheder, eksperimentere og følge op på indsatser kan både virksomheden og medarbejderne bidrage til arbejdsglæden og et produktivt arbejdsmiljø. Her på hjemmesiden kan du se Supplements udvalg af kurser og foredrag om arbejdsglæde og trivsel.

Forfatter: Mads Lønnerup

Denne hjemmeside anvender 3. parts cookies til huske dine indstillinger og til at registrere besøgsstatistik. Mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk